0907 889 399

                         

                  advokat@andrejkovacik.sk


 
  


Advokát JUDr. Andrej KOVÁČIK, so sídlom advokátskej kancelárie priamo v centre Banskej Bystrice, poskytuje svojím klientom právne služby a komplexné právne poradenstvo najmä v oblasti:

  • trestného práva
  • pozemkového práva a práva týkajúceho sa nehnuteľností
  • občianskeho práva
  • obchodného práva a práva obchodných spoločností
  • autorského práva a práva priemyselného vlastníctva
  • ako aj v iných špecifických oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta

 

Kontakt a adresa sídla : 

JUDr. Andrej KOVÁČIK, advokát

Námestie SNP 8

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika


IČO:    50458311

DIČ:    1086981258


Zapísaný v zozname slovenskej advokátskej komory pod č. 7430

 

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. 

IBAN:

SK21 1100 0000 0029 4302 6395

  

Telefón: 

+421 907 889 399

 

Email:

advokat@andrejkovacik.sk

  


Otváracie hodiny :

 

pondelok   9:00 – 17:00
utorok   9:00 – 15:00
streda   9:00 – 17:00
štvrtok   9:00 – 15:00
piatok   9:00 – 12:00
sobota   Zatvorené
nedeľa   Zatvorené