Právne služby

Úvod Právne službyPrávne služby

 

Právne služby a právne poradenstvo poskytujeme našim klientom na celom území Slovenskej republiky. Naším hlavným cieľom pri poskytovaní právnej pomoci je dosiahnutie maximálnej spokojnosti nášho klienta a očakávaný úspech klienta vo veci samej, najmä zabezpečením individuálneho prístupu pri riešení právneho problému, včasné poskytnutie právneho poradenstva s nájdením najefektívnejšieho riešenia v danej veci. Dodržiavanie mlčanlivosti advokáta pri poskytovaní právnych služieb je pre nás absolútnou samozrejmosťou.


Právnu pomoc, právne služby a právne poradenstvo poskytujeme našim klientom nielen v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi SR, ale aj tzv. mimosúdnou cestou. Jej podstatou je, po dohode s klientom, urovnanie jeho existujúceho právneho problém dohodou, prípadne kompromisom, čím sa ušetria čas a financie klienta, ktoré je inak potrebné vynaložiť na súdne a správne poplatky nevyhnutné na konanie pred príslušnými orgánmi.


Pri poskytovaní právnych služieb JUDr. Andrej KOVÁČIK disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP, XZEP), na základe ktorého je komunikácia medzi príslušnými súdmi, úradmi, resp. inštitúciami a advokátom rýchlejšia, efektívnejšia, flexibilnejšia. Klient aj vďaka tomu ušetrí peňažné prostriedky pri úhradách súdnych i správnych poplatkov, čo v niektorých prípadoch predstavuje až 50 % zo sumy poplatku pri bežnom podaní v listinnej podobe.