Odmena advokáta

Úvod Právne službyOdmena advokáta

 

K poskytovaniu právnych služieb zo strany advokátskej kancelárie dôjde na základe dohody medzi klientom a advokátom o rozsahu poskytovania právnych služieb, právneho poradenstva a právnej pomoci. Následne pristúpia strany k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní právnych služieb, v ktorej sa upraví po dohode s klientom spôsob a výška zmluvnej odmeny advokáta. Spôsob a výška zmluvnej odmeny sa určuje v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v zmysle ktorej sa môže podľa preferencií klienta dohodnúť zmluvná odmena nasledovne:


a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)


b) paušálnou sumou (paušálna odmena)


c) podielom na hodnote veci (podielová odmena)


d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa citovanej vyhlášky.


Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

 

V prípade akýchkoľvek otázok o poskytovaní právnych služieb a výške odmeny za poskytovanie právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: +421 907 889 399.