O nás

Úvod O nás

                                            JUDr. Andrej KOVÁČIK

                                                     A D V O K Á T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelanie:


2003 - 2007 Obchodná akadémia Skuteckého, Banská Bystrica

2005 - 2006 Študíjny pobyt v USA, California, San Francisco

2007 - 2010 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica – bakalárske štúdium - titl. "Bc."

2010 - 2012 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica – magisterské štúdium - titl. "Mgr."

2014 - Rigorózna skúška - Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 

           Katedra súkromného práva, Oddelenie občianskeho práva - titl. "JUDr."

2016 - Advokátska skúška - Slovenská advokátska komora - oprávnenie na vykonávanie advokátskej praxe

 


Odborná prax:


2012 - Okresná prokuratúra Banská Bystrica - stáž

2012 - 2016 Advokátsky koncipient, príprava a štúdium na výkon advokátskej praxe

2016 - súčasnosť - advokát - výkon advokátskej praxe


Jazykové znalosti:


Anglický jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)


Záujmy:


Hudba, právo, odborná literatúra, história, šlachtické rody, film