Právne služby

Úvod Právne služby

                                               


Advokát JUDr. Andrej KOVÁČIK, so sídlom advokátskej kancelárie priamo v centre Banskej Bystrice, poskytuje svojím klientom právne služby a komplexné právne poradenstvo najmä v oblasti:

  • trestného práva
  • pozemkového práva a práva týkajúceho sa nehnuteľností
  • občianskeho práva
  • obchodného práva a práva obchodných spoločností
  • autorského práva a práva priemyselného vlastníctva
  • ako aj v iných špecifických oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta